• Wij zijn als voetbal vereniging Eemdijk al enige tijd met voorbereidingen bezig om een uitbreiding van ons complex (kantine, kleedruimten, sponsorhome) te realiseren.

    Vanwege de groei welke wij als vereniging in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en de verwachte ontwikkelingen in leden en sponsoren in de komende jaren als gevolg van de groei van onze gemeente en de huidige aantrekkingskracht van onze vereniging willen wij graag  onze accommodatie uitbreiden. Hiervoor zijn plannen en tekeningen gemaakt. Deze plannen zijn gepresenteerd tijdens onze laatste ledenvergadering in december 2023. In de komende periode zullen de tekeningen ook in de kantine worden opgehangen.

    Om de uitbreiding te kunnen financieren zijn leningen noodzakelijk. Het is voor de vereniging voordeliger om niet (volledig) bij de bank, maar bij de leden/sponsoren te lenen door middel van het uitgeven van obligaties. Dit idee is besproken in de ledenvergadering van december. Uiteraard heeft het wel wat voeten in de aarde om dit te realiseren. Hiervoor wordt een projectgroep aangesteld met leden van onze vereniging. Wij willen in de komende periode nadenken en invulling geven aan plannen om mensen/leden/sponsoren enthousiast te maken om onze vereniging te helpen het benodigde bedrag (doelstelling is EUR. 500.000) aan obligatielening binnen te halen. Deze plannen/acties variëren van nadenken over marketing/reclame uitingen, maken van actieplannen, helpen bij communicatie via sociale media, regelen van bijeenkomsten voor potentiële belangstellenden, helpen bij benaderen van leden/belangstellenden/sponsoren, functioneren als ‘ambassadeur’ bij vragen/opmerkingen enz. Wil je hierbij helpen? Meld je aan door een mail te sturen naar info@eemdijk.nl of een app te sturen naar Klaas de Graaf (06 – 13718645).

  • Samen Sterker, Eemdijk Groeit:

    Uitbreiding van onze accommodatie, samen maken wij onze vereniging (nog) mooier!"

    V.V. Eemdijk, de club voor heel Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen!