• Afgelopen maandag hield vv Eemdijk de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De opkomst was niet al te hoog. Dat is aan de ene kant wel jammer, wij zouden graag wat meer betrokkenheid van de leden zien. Aan de andere kant is de lage opkomst ook positief. De ervaring leert ons dat er bij druk bezochte ledenvergaderingen er vaak grote problemen spelen binnen een club. Dat is bij Eemdijk momenteel gelukkig niet het geval.
    De aanwezigen kregen voorafgaand aan de vergadering een presentatie van Chris Heek van Van den Hoogen Engineering. Hij gaf uitleg over de plannen van Eemdijk voor het aanbrengen van LED verlichting op alle velden.
    Na deze presentatie kon de officiële vergadering starten. De bestuursleden gaven een verslag van het seizoen 2018-2019 waarin we diverse hoogtepunten kenden maar ook dieptepunten. Vooral de festiviteiten rondom het 40-jarig jubileum mogen als een groot hoogtepunt worden beschouwd.
    Penningmeester Renger Hartog presenteerde de financiën en kon de leden een positief resultaat van bijna € 44.000,- laten zien.
    De leden kregen uitgelegd hoe het bestuur de investering van de LED verlichting wil financieren. Hier wordt o.a. het resultaat van 2018-2019 voor gebruikt en er zal een lening worden aangegaan. De leden hebben het bestuur toestemming gegeven om de plannen ten uitvoer te gaan brengen. Deze toestemming was nodig omdat het bestuur voor investeringen boven de € 50.000,- altijd eerst goedkeuring moet krijgen van de ledenvergadering. Als alles volgens planning loopt beschikt Eemdijk voor de winter van het seizoen 2020-2021 over prachtige LED verlichting.
    Na afloop van de vergadering kon er nog even nagepraat worden en gingen de aanwezigen weer op tijd naar huis.