• Op maandag 11 november zal om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering gehouden worden.
  Het bestuur zal dan verslag doen van het afgelopen seizoen en u een overzicht geven van de financiën. Tevens zal de begroting voor het seizoen 2019-2020 worden gepresenteerd.
   
  De financiële cijfers liggen voorafgaand aan de vergadering van 19.00-20.00 uur ter inzage in de kantine.
   
  Er zijn deze vergadering geen aftredende bestuursleden en er zullen ook geen nieuwe bestuursleden worden benoemd.
   
  De leden zullen geïnformeerd worden over de plannen van het bestuur om de veldverlichting van alle velden te vervangen door LED-verlichting. Tevens zal de vergadering officieel om toestemming gevraagd worden om deze plannen ten uitvoer te brengen.
   
  De definitieve agenda voor de ALV staat hieronder.
   
  Namens het bestuur van VV Eemdijk
  Dick Veldhuizen, secretaris