• Op maandag 11 december zal om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering gehouden worden.

  Het bestuur zal dan verslag doen van het afgelopen seizoen en u een overzicht geven van de financiën. Tevens zal de begroting voor het seizoen 2023-2024 worden gepresenteerd.
  Toegang alleen voor leden. De financiële stukken zijn voorafgaand aan de vergadering van 19.30-20.00 in te zien.

 • AGENDA

  OPENING

  NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 DECEMBER 2022

  JAARVERSLAG SEIZOEN 2022-2023 

  • Algemeen
  • Jeugd
  • Technische Zaken
  • Commerciële Zaken

  FINANCIËLE ZAKEN

  • Jaarverslag seizoen 2022-2023
  • Verslag van de kascommissie + vaststelling nieuwe kascommissie
  • Begroting seizoen 2023-2024
  • Vaststellen contributiebedragen seizoen 2024-2025

  ALGEMEEN 

  • Bestuursverkiezing Algemene Zaken – Karel ter Beek is aftredend en herkiesbaar
  • Bestuursverkiezing Secretaris – Dick Veldhuizen is aftredend en herkiesbaar
  • Bestuursverkiezing Technische Zaken – Jan van Twillert is aftredend en niet herkiesbaar

  (tegen-)kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot uiterlijk 9 december melden bij secretaris Dick Veldhuizen via info@vveemdijk.nl

  • Toekomstplannen accommodatie
  • Beleidsplan 2024-2026

  RONDVRAAG