• Vanaf het seizoen 2020/2021 is door v.v. Eemdijk een kledingbijdrage ingevoerd.
  De insteek hiervan is om in goed overleg met een wenselijke sponsor elk jeugdteam te voorzien van een correct en uniform clubtenue.

  Verantwoordelijkheid bestuur v.v. Eemdijk
  De kledingbijdrage valt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Zij neemt de verantwoording op zich om de kosten voor de kledingbijdrage zo laag als mogelijk te houden voor de leden.

  Kledingbeheer
  Het beheer van de kledingbijdrage is in handen van de jeugdcommissie middels twee kleding coördinatoren. Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van inname en uitgifte van de tenues.

  De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen en/of de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de commissie voor een goede en praktische uitvoering.

  Kledingbijdrage
  1. Ieder geregistreerd lid is verplicht financieel bij te dragen aan de kledingbijdrage. Dit bedrag wordt met de betaling van de contributie geïnd.
  2. Door middel van een kledingbijdrage wordt sportkleding (tenue – shirt/broek/kousen, trainingspak optioneel net als sporttas o.i.d.) aangeschaft. Keeperhandschoenen vallen vooralsnog niet onder deze regeling.
  3. De financiële bijdrage bedraagt €.20,- per jaar en kan aangepast worden op voorstel van het hoofdbestuur, waarbij gedacht kan worden aan het doorvoeren van inflatie.
  4. De kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de trainers en leiders verstrekt. Het desbetreffende team is gezamenlijk met de trainer en de leider verantwoordelijk voor de clubkleding.
  5. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de teamkleding, kunnen kosten in rekening gebracht worden.

  De wasvoorschriften zullen in acht genomen moeten worden, alleen op deze manier kan de houdbaarheid , kleurechtheid en contrastwerking van de bedrukking worden gegarandeerd. Bij twijfel: raadpleeg het etiket in het kledingstuk.

  Toon respect voor onze sponsors: behandel alle kleding als ware het jouw persoonlijk eigendom!!

  Klachten over kleding, van welke aard dan ook, dienen per email te worden gestuurd aan: jeugd@eemdijk.nl