• Bij het betreden van ons sportpark bij de entree ondervinden wij de laatste tijd met enige regelmaat hinder van fietsen die nonchalant neergezet worden.

    Met name het aspect veiligheid en uiteraard orde en netheid dienen de boventoon te voeren bij ons gewenste beleid.

    Als club groeien wij gestaag en willen daarom zorgen dat bij eventuele noodsituaties, fietsen en scooters etc. de toegangswegen niet blokkeren.

    Vanaf nu is het daarom niet meer toegestaan om fietsen ergens anders dan in de fietsenstalling te plaatsen. Het is niet de bedoeling dat fietsen direct na de ingang achter of naast het hek geparkeerd worden. Dus graag fietsen in de rekken plaatsen.

    Uitzondering daargelaten voor mensen die slecht ter been zijn of een andere medische reden is een gedoogbeleid van toepassing en kan in overleg met bestuur een ander alternatief uitgevoerd worden.

    Een ieder die constateert dat hiervan wordt afgeweken mag gerust vanuit sociaal oogpunt hier iemand op aanspreken of een persoon van de club benaderen.