• UPDATE -   In verband met de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om de ALV op 6 december te houden. Zodra de maatregelen weer versoepeld worden zal het bestuur een nieuwe datum voor de ALV vastleggen.

 • Oorspronkelijk bericht - Vorig seizoen is er door de lockdown geen ledenvergadering gehouden. Het bestuur wil ondanks de huidige maatregelen toch een ALV organiseren. Deze zal plaatsvinden op maandag 6 december.

  We starten op het ongebruikelijke tijdstip van 18.00 uur. Gezien de huidige coronamaatregelen moet de kantine om 20.00 uur sluiten. 

  Bij deze ledenvergadering zijn alle huidige bestuursleden aftredend en ook weer herkiesbaar.

  Jan van twillert (technische zaken), Karel ter Beek (algemene zaken) en Dick Veldhuizen (secretaris) waren in 2020 reeds aftredend en zullen daarom nu herkozen worden voor een periode van 2 jaar.

  Menno Veldhuizen (voorzitter), Renger Hartog (penningmeester) en Maurice van Surksum (jeugdzaken) zijn in 2021 aftredend en hebben zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode van 3 jaar.

  Voor de vacante positie van commerciële zaken heeft Gerben van de Mheen zich beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar.

  Uiteraard is het voor alle leden van vv Eemdijk mogelijk zich ook kandidaat te stellen. Deze kandidaten dienen zich uiterlijk 30 november te melden bij secretaris Dick Veldhuizen.

  De agenda voor de ALV is als volgt:

  • opening door de voorzitter
  • goedkeuring notulen ALV 11-11-2019
  • jaarverslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021
  • financieel verslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021
  • verslag kascommissie + vaststelling nieuwe kascommissie
  • begroting seizoen 2021-2022
  • vaststellen contributiebedragen seizoen 2022-2023
  • bestuursverkiezingen
  • rondvraag