• Afgelopen maandag vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Er was sprake van een matige opkomst.

    De aanwezigen werden allen welkom geheten door voorzitter Willem van Twillert, waarna het financiële resultaat van 2013-2014 werd besproken.

    Vervolgens werd het nieuwe beleidsplan voor 2014-2019 aan de leden gepresenteerd. Na enige discussie gaven de leden hun akkoord voor het beleidsplan. Een item in het beleidsplan is o.a. dat Eemdijk wil dat de beste lokale voetballers in het groen spelen.  Om dit te realiseren zal Eemdijk ook een vergoeding gaan bieden aan spelers van de a-selectie. Om de lokale identiteit vast te houden en toch wat versterking van buitenaf mogelijk te maken is het maximaal toegestane aantal “vreemden’  in de selectie officieel vastgelegd op vijf. Bij de jeugd hoopt Eemdijk de komende jaren een groei te realiseren door de ideale mix te bieden tussen plezier en presteren.

    Er waren maandag ook twee bestuursleden aftredend. Zowel Dick Veldhuizen (secretaris) als Karel ter Beek (algemene zaken) waren aftredend, maar hadden zich herkiesbaar gesteld. De leden hadden geen enkel bezwaar tegen een volgende periode voor beide bestuursleden.

    Tijdens de ALV werd ook aangegeven dat de huidige organisator van het seniorentoernooi helaas moest stoppen met de organisatie i.v.m. drukke werkzaamheden. Er waren direct drie enthousiaste leden die zich hebben aangemeld de organisatie nu op zich te nemen.

    Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten, waarbij geconcludeerd mag worden dat al jaren zeer voortvarend gaat met Eemdijk en dat de leden graag zien dat deze koers wordt vastgehouden.